תגובה ל"סיכום"

יוסי שניידר • 30/6/2021 כניסות

ערב טוב.ה"סיכום" שהפיצה ענת הוא על דעתה בלבד. מעבר לזכות העומדת לה, על אירגון המפגש איש לא מינה אותה לרשום ולהפיץ "סיכום".
חלק מהמשתתפים הביעו דעותיהם או מסרו מידע שהיה להם ומעבר לזה לא היה כל סיכום פרט לכך שתיבדק דרך להפצת מידע לכלל התושבים הנוגע לפרויקט ועל בדיקת הבטיחות הבלתי תלויה,שתוזמן להבטחת שלום ובריאות כלל התושבים.

הודעות בנושא זה