שלום תושבים כבל חשמל (של תאורת רחוב) נפל באזו ...

הודעות סמס • 9/2/2019 כניסות

שלום תושבים כבל חשמל (של תאורת רחוב) נפל באזור של סימתת הערבה הכניסה לגני הילדים. חברת החשמל בדרך לסדר את זה. בכול מקרה אסור לגעת בכבל. לבנתים ניתקתי את החשמל לתאורת הרחובות. בברכה בועז