הודעה לחברי אגודה- ספר שילת

חברי אגודת שילת • כניסות

בתאריכים 15/9-18/9 בין השעות 14:00-19:00 יגיע צלם מקצועי📷, שיצלם במזכירות

את כל חברי אגודת שילת (זוגות או בודדים), עבור הספר של שילת 📑.

המטרה היא להקצות לפחות לכל משפחה דף.

ועדת הספר מתכננת לקבוע את המבנה של הספר ותוכנו בשיתוף עם העורך.

לצורך יעילות הפעילות החברים מתבקשים להודיע במזכירות על היום והשעה שהם מעוניינים להגיע

לצילומים (סה"כ 20 דקות).

נא שיתוף הפעולה שלכם.

בברכת חברים

ועדת הספר